Könyvtári logo

Jótállási nyilatkozat


_______________________
Könyvtári logo
Olvasó (gyermek) adatai
(születési hely és idő: , , anyja neve: , lakcím: , olvasói kontrollszám: )
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Olvasói kontrollszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
 

Jótálló (törvényes képviselő) adatai
(születési hely és idő: , , anyja neve: , lakcím: )
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:


Hozzájárulok ahhoz, hogy az Olvasó a könyvtárba beiratkozhasson, kezességet vállalok érte. Ha a könyvtárral szemben vállalt kötelezettségeinek Olvasó nem tesz eleget, azok teljesítését – a könyvtár szabályainak megfelelően – vállalom.
A PTE Egyetemi Könyvtár és a Csorba Győző Könyvtár közös Használati szabályzatát elfogadom, mely a könyvtárban és a könyvtári honlapokon egyaránt hozzáférhető.

Kijelentem, hogy megismertem és megértettem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Tudomásul veszem, hogy a jótállási nyilatkozaton rögzített meghatározott személyes adatok kezelése (név, születési adatok, anyja neve, lakcím) törvényi előíráson és felhatalmazáson alapul. A beiratkozás során megadott minden további személyes adat kezeléséhez kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban történő bármely változást a Könyvtárnak a lehető legrövidebb időn belül bejelentem, és elfogadom, hogy a bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Könyvtár nem vállal felelősséget.


Kelt: , ________.____.____.
 
jótálló aláírása


A nyilatkozatot átvettem:

Kelt: , ________.____.____.
 
a Könyvtár munkatársának aláírása