Publikálni készülsz? Segítünk formába önteni!


A dolgozat szerkezete. Hivatkozások, felhasznált irodalom. Könyvek, folyóiratcikkek, gyűjteményes kötetek, kéziratok, konferencia kiadványok, elektronikus források irodalmi hivatkozása. A hivatkozás szabályai. A bibliográfiai adatok leírásának problémái.

Bertáné Németh Ágnes
(72) 501 500 / 28-027, berta.agnes@lib.pte.hu

magyar

45 perc vagy 2X45 perc


bárki

nincsenek

1. A diplomadolgozat felépítése és formája 1.1. Külső borító, címoldal 1.2. Tartalomjegyzék 1.3. A dolgozat főszövegének részei 1.4. A diplomadolgozat formai követelményei 1.4.1. Az idézetek és a stílus megjelenítése a szövegben 1.4.2. A táblázatok, ábrák elrendezése 1.4.3. A Felhasznált irodalom formai követelményei 1.4.4. A Melléklet, függelék formai követelményei 2. Idézés és hivatkozás: A plágium, Hivatkozási módszerek, A szószerinti idézés és tartalmi idézés. 2.1. A szerzők nevének megjelenítése idézés során 2.2. Lábjegyzet 3. Felhasznált irodalom bibliográfiai tételeinek leírása 3.1. Hivatkozások, felhasznált irodalom, bibliográfia 3.2. A bibliográfiai tétel megadása könyvek esetén 3.3. Bibliográfiai tétel megadása könyvfejezetek, folyóiratcikkek esetén 3.4. Egyéb művek bibliográfiai leírása: Kéziratok, jegyzetek, szakdolgozatok; Jogszabályok; Szabvány; Konferencián elhangzott előadás; Konferencia valamely előadása, 3.5. Elektronikus források hvatkozása: Internetes forrás; Elektronikus könyv; Elektronikus folyóiratcikk